dimarts, 20 de juliol de 2010

La franquícia (o quitança)La franquícia en una pòlissa d’assegurances és l’import expressament pactat en les Condicions Particulars de la Pòlissa, que serà a càrrec de l’Assegurat i que es deduirà de la indemnització que li corres pongui percebre en cada sinistre.

Es pacta amb l'objecte d'abaratir el cost de l'assegurança.

Pot ser una quantitat tancada i predeterminada. Per exemple: 300 euros, o 500, o 10.000. De cada sinistre es deduirà aquesta quantitat.També pot ser un percentatge. El 10, 20 o 25 % son els mes comuns. Si es del 10% i el sinistre es valora en 500 euros, la indemnització final serà de 450, ja que haurem restat 50 euros (10%).

Les quitances percentuals es poden limitar per baix i per dalt en una quantitat mínima o màxima. En el cas que veiem abans, si la franquícia fos del 10% amb un mínim de 100 (per exemple), la indemnització fora de 400 euros.

Si el mateix contracte establis una quitança del 10% amb un màxim de 1.000, en un sinistre valorat en 20.000 euros la indemnització sería de 19.000, ja que el 10% de 20.000, 2.000 es superior als 1.000 euros que tenim de límit.

dimarts, 8 de juny de 2010

Principals reformes en la Llei de Seguretat Viària

El passat 24 de maig va entrar en vigor la reforma de la Llei de Seguretat Viària. Aquí tractarem els canvis més destacats d'aquesta reforma, la novetat més popular de la qual, és que s'han suprimit les retirades temporals del permís de conducció en via administrativa, a partir de la Reforma tan sols es pot retirar el permís per la via judicial

Abans de la Reforma, l'import de les sancions podia variar en funció de l'Administració que ens denunciava i el lloc on es cometia la infracció. Amb la modificació de la Llei s'unifiquen els criteris a l'hora de posar les sancions i es fixa la quantia en funció de la qualificació de la infracció. Si la infracció és lleu es fixa una quantia de fins a 100 euros de multa, si es qualifica greu es fixa en 200 euros i si fos molt greu, en 500 euros. Ara bé, aquest import es podrà veure incrementat en un 30% en funció dels antecedents de l'infractor o el perill potencial creat.

Pel que fa al que es refereix al procediment sancionador, s'amplia la bonificació a un 50%, però es redueix el termini per pagar amb bonificació a 15 dies naturals. A més el pagament amb bonificació passa a implicar la renúncia a efectuar legacions perquè suposa un reconeixement de la infracció, pel que una vegada abonada el ciutadà perd el seu dret a recórrer.

En cas d'interposar al.legacions en els 15 dies naturals (abans hàbils) següents a la notificació, si aquestes són desestimades el conductor haurà d'abonar l'import total de la sanció i es podrà interposar un recurs de reposició legant defecte de forma. Si aquest defecte de forma és acceptat per l'administració, aquesta retornarà el conductor sancionat l'import íntegre de la sanció més els interessos. Una vegada ferma la sanció, el seu termini de prescripció passa a ser de 4 anys, no d'un com fins ara.En el cas que l'interessat no aboni la multa amb bonificació ni faci legacions, la sanció es farà efectiva directament transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia i es redueix el termini de prescripció de les infraccions qualificades com a molt greus, que passa a ser de 6 mesos (abans 1 any).

Amb aquestes mesures es pretén incentivar el pagament de les sancions i agilitzar el tràmit de l'expedient sancionador reduint terminis i tràmits.Una altra mesura tendent a agilitzar el tràmit és la creació del domicili virtual (adreça electrònica vial), obligatori per a les persones jurídiques i voluntari per a les persones físiques.El domicili virtual passa a substituir el domicili físic a efectes de notificacions, tant en relació amb les denúncies com per a qualsevol comunicació que sigui d'interès per al ciutadà, com ara la caducitat de la inspecció tècnica de vehicles, del permís de conducció, etc

També es preveu la creació del Tauler edictal de Sancions de Trànsit on es podran consultar les denúncies que hi hagi en tràmit amb independència de l'Administració denunciant i del lloc de la presumpta infracció. Aquí també es publicaran les sancions que no s'hagin pogut notificar a l'interessat després de dos intents.

Pel que fa a les infraccions, ara, només comportaran retirada de punts les infraccions que afecten la seguretat viària. Per exemple, sancions per mal estacionament no comportaran retirada de punts. Tampoc comporta retirada de punts el circular sense l'enllumenat reglamentari o amb l'enllumenat no adequat. En relació al permís de conduir per punts, amb la nova Llei, el fer un curs de recuperació parcial de punts permet recuperar fins a un màxim de 6 punts en lloc de 4, com venia sent fins ara.

S'endureix la sanció per utilitzar mecanismes destinats a eludir la vigilància i el control del trànsit, que passa a ser una infracció molt greu, i se sanciona amb 6.000 € el conduir un vehicle que porti instal lat un inhibidor de radars o un altre mecanisme encaminat a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. S'estableix expressament també la responsabilitat del conductor en cas de transportar passatgers que no arribin a l'edat mínima exigida quan no utilitzen els dispositius de retenció infantil (excepte conductors professionals que es dediquen al transport públic a tercers).

S'agreuja la responsabilitat del titular del vehicle en matèria sancionadora. Per començar, el incomplir amb l'obligació d'identificar el conductor d'una infracció greu o molt greu es sancionarà amb un import del triple de la sanció original. A més se li imposa el deure de conèixer si el conductor del vehicle del qual és titular disposa del permís de circulació per poder conduir-i se li prohibeix tenir la possibilitat de permís de circulació en cas d'haver 4 sancions fermes greus o molt greus impagades, excepte per tramitar la baixa temporal o definitiva del vehicle.

La reforma també preveu la possibilitat que el titular del vehicle pugui notificar al Registre de Vehicles la identitat del conductor habitual del mateix perquè en cas d'infracció la denúncia no es pugui notificar a l'acte, sigui notificada directament al conductor habitual que figuri

diumenge, 6 de juny de 2010

Sobreassegurança, infraassegurança

El risc assegurat no pot ser notablement superior o inferior al del valor real del que s'assegura, de manera que és essencial una prudent valoració de l'objecte assegurat.

En el primer cas (sobreassegurança) un cop produït el sinistre, l'asseguradora solament indemnitzarà el dany fins al valor real del que s'ha assegurat.
En canvi, en el cas de la infraassegurança la cia. indemnitzarà en la mateixa proporció en què cobria l'interès assegurat: en cas que el que es va assegurar valia 10.000 € i es va assegurar en 5.000 €, (es a dir, un 50% del valor) si es causa un dany de 3.000 €, n'indemnitzarà la meitat: 1.500 € (es a dir, la mateixa proporció, un 50%, del dany). Es la regla de la proporcionalitat.

Por tant, es recomana que qualsevol subscriptor de pòlissa s'assessori amb un corredor o advocat responsable, que revisi les clàusules de les assegurances contractades.

dimarts, 1 de juny de 2010

Nous serveis: compravenda de vehicles

Ja tenim un enllaç -que mantindrem- on podeu anar directament a veure els vehicles en venda. Aquests son els que tenim en l'actualitat
Toyota Celica 2.0 GT any 87 160 cv Ull viu: s'ha de repassar planxa i pintura, sortida del tub d'escapament i perd liquid de direcció. A / A, D / A, E / E, C / C, ràdio, etc ... Ideal iniciar-se en el Tunning PVP 1300 €FORD MAVERICK 2. 7 D 100 CV 3 PORTES ANY 95. 190.000 kmts. ITV AL DIA. E / E, C / C, D / A, A / A, Estriberes laterals, DEFENSA DAVANTERA, BOLA DE REMOLC, ETC ... PVP 4800€

Jeep Grand Cherokee 4. 0 AUT. ANY 95. 162.000 kmts. 4x4, reductora, PELL BEIGE, VELOCITAT DE Regulador, A / A, LLANTES D'ALUMINI, AIRBAG, ABS, ràdio, enganxa DE REMOLC, ETC ...PVP 4000€C 15 1. 8 D FAMILIAR VERSIÓ DE L'ANY 2000 AMB 280.000 kmts. 60 CV. DIRECCIÓ Assistida, RÀDIO, 5 VELOCITATS, ETC PVP 1800€

BMW 318 i 143 CV ÉS DE NOVEMBRE DE 2004 I TÉ 55.000 kmts. Tapisseria de pell, climatitzador, fars de xenó, VOLANT multifunció, Ràdio CD, PAQUET M, llantes d'alumini de 17 "AMB PNEUMÀTICS 225, ETC ... ESTÀ DE EXPOSICIÓ. Vehicle NACIONAL D'UN SOL PROPIETARI. VENDA PARTICULAR Tot i que LES FOTOS ESTAN EN UNA Preses Concessió ... PVP 13500€HONDA CIVIC 1. 5 VTEC-i 5 PORTES ANY 95. 228.000 kmts. SOSTRE ELÈCTRIC ORIGINAL, RÀDIO CD, retrovisors elèctrics, C / C, D / A, A / A, E / E, ETC ... PVP 1500€MINI COOPER S 175 CV

ÉS DE NOVEMBRE DE 2007. 18000 kmts. LA VERSIÓ ÉS LA MÉS ALTA DE LA GAMA. Sostre panoràmic, TAPISSERIA DE PELL, plor 17 ", 6 VELOCITATS, Climatitzador, ABS + ESP, RADIO MINI BOOST CD, BLUETOOTH, fars de xenó, ETC ... PVP 23500€OPEL ASTRA 1. 7 TDCI 100 CV ENJOY

ÉS DE MARÇ DE 2006 I TÉ 56.100 kmts. A / A, E / E, C / C, D / A, 6 airbags, ABS, ORDINADOR DE A BORD, VOLANT MULTIFUNCIÓ DE CUIR, BLUETOOTH, REGULADOR DE VELOCITAT, retrovisors elèctrics, ETC. ITV FINS ABRIL DE 2012. PVP 9800€PEUGEOT 206 1. 4 HDI 5 PORTES

ÉS DE JUNY DE 2003 I TÉ 107.000 kmts. CLIMATITZADA, Airbag CONDUCTOR I PASSATGER, ABS, E / E, C / C, D / A, RADIO CD, ETC ...PVP 5400€


RENAULT MEGANE 1. 5 dci 105 CV

ÉS DE L'ANY 2006 I TÉ 54.000 kmts. Climatitzador, D / A, 4 E / E, C / C, ABS, CAPS DE RÀDIO CD A VOLANT, REGULADOR DE VELOCITAT, BLUETOOTH PARROT CK 3100, SENSOR DE LLUMS I PLUJA, ORDINADOR DE A BORD, ETC ... PVP 8900€SAAB 93 2. 2 TiD 5 PORTES

VEHICLE DE L'ANY 2000 AMB 140.000 kmts. ABS, 4 airbags, A / A, 4 E / E, C / C AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA, D / A, RADIO + CARREGADOR DE CD'S, ITV EN VIGOR, ETC ... INCLOU EL CANVI DE NOM. PVP 2800€

dilluns, 24 de maig de 2010

Barcelona i l'origen de les assegurances

La tradició marinera ens parla del patró Aranya, aquell que embarcava els altres i ell es quedava en terra. Els vells mariners i pescadors expliquen que així com avui hi ha germandats que auxilien econòmicament els associats malalts, abans hi havia agrupaments de pescadors i gent de mar que quan un bastiment tenia una avaria el feien adobar pel seu compte i si es perdia o negava, donaven diners al seu patró perquè en pogués fer construir o comprar un altre. Aquesta mena de germandats venien a ésser com les entitats que avui són qualificades de companyies d’assegurances.
Barcelona va crear i establir les assegurances entre l’estament mariner, el primer que va obtenir aquesta millora social. No se sap la data fixa en que van iniciar-se, però es té notícia de la seva existència ja el 1435. Barcelona fou, doncs, la primera ciutat del món que va establir les assegurances marítimes i de tota altra mena. Venècia va imitar-la, però no les va adoptar fins a mitjan segle XV.

dilluns, 17 de maig de 2010

Nous serveis: Trànsit

A partir d'ara, oferim el servei gestoria a Trànsit:

-Matriculacions de cotxes nous
-Canvis de nom
-Transferències
-Altes i baixes de vehicles
-Rehabilitació de Vehicles
-Renovació de permís de conduïr
-Nota Simple (Informe Trànsit)
-Fitxa Tècnica Reduïda
-Matricula Històrica
-Dades tècniques de vehicles
-Importació i exportació de vehicles, DUA

Ah! i a preus molt competitius, no dubteu en demanar pressupost!

dissabte, 15 de maig de 2010

La pòlissa

Es el document contracte que regeix les relacions entre la companyia d'assegurança i l'assegurat. Aquest contracte fixa en particular:

* la llista d'esdeveniments garantits, amb les exclusions eventuals.
* la garantia, és a dir, l'assistència aportada a l'assegurat en cas de sinistre.
* les obligacions de l'assegurat:
les mesures de prevenció eventuals a fi de disminuir-ne el risc.
el termini de declaració de l'assegurador en cas de sinistre.
l'import i les condicions de pagament de la prima.
les possibilitats de dissolució de la pòlissa.
* les obligacions de la companyia d'assegurança:
els terminis de pagaments per a la indemnització.

Les pòlisses d'assegurança es componen de condicions generals, comunes a tots els assegurats d'una mateixa companyia per a un risc o un conjunt de riscos donat, i de condicions particulars, específiques de l'assegurat.