dimarts, 20 de juliol de 2010

La franquícia (o quitança)La franquícia en una pòlissa d’assegurances és l’import expressament pactat en les Condicions Particulars de la Pòlissa, que serà a càrrec de l’Assegurat i que es deduirà de la indemnització que li corres pongui percebre en cada sinistre.

Es pacta amb l'objecte d'abaratir el cost de l'assegurança.

Pot ser una quantitat tancada i predeterminada. Per exemple: 300 euros, o 500, o 10.000. De cada sinistre es deduirà aquesta quantitat.També pot ser un percentatge. El 10, 20 o 25 % son els mes comuns. Si es del 10% i el sinistre es valora en 500 euros, la indemnització final serà de 450, ja que haurem restat 50 euros (10%).

Les quitances percentuals es poden limitar per baix i per dalt en una quantitat mínima o màxima. En el cas que veiem abans, si la franquícia fos del 10% amb un mínim de 100 (per exemple), la indemnització fora de 400 euros.

Si el mateix contracte establis una quitança del 10% amb un màxim de 1.000, en un sinistre valorat en 20.000 euros la indemnització sería de 19.000, ja que el 10% de 20.000, 2.000 es superior als 1.000 euros que tenim de límit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada